Pengurus MLI Pusat

Beranda / Pengurus MLI Pusat

Kepengurusan tahun 2021--2023

Meghna

Dr. Luh Anik Mayani

Ketua (SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL))
Meghna

Ferdinan Okki Kurniawan, Ph.D.

Sekretaris (Unika Atma Jaya)
Meghna

Katharina Endriati Sukamto, Ph.D.

Bendahara (Unika Atma Jaya)
Meghna

Nazarudin, M.A.

Wakil Ketua (Universitas Indonesia)

Kepengurusan tahun 2018--2021

Meghna

Nazarudin

Wakil Ketua (UI)
Meghna

Winci Firdaus

Sekertaris ( Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa )
Meghna

Katharina E. Sukamto

Bendahara (Universitas Katolik Atmajaya )
Meghna

Luh Anik Mayani

Ketua (SEAQIL)

Kepengurusan tahun 2016--2018

Meghna

Fairul Zabadi

Wakil Ketua (BPPB)
Meghna

Ifan Iskandar (

Sekertaris (UNJ)
Meghna

Yanti

Bendahara (UAJ)
Meghna

Katharina E. Sukamto

Ketua (UAJ)

Kepengurusan tahun 2014--2016

Meghna

Fairul Zabadi

Wakil Ketua (BPPB)
Meghna

Ifan Iskandar (

Sekertaris (UNJ)
Meghna

Yanti

Bendahara (UAJ)
Meghna

Katharina E. Sukamto

Ketua (UAJ)

Kepengurusan tahun 2011--2014

Meghna

Rindu Parulian Simanjuntak

Wakil Ketua (SIL)
Meghna

Siti Wachidah Djawad

Sekertaris (UNJ)
Meghna

Katharina E. Sukamto

Bendahara (UAJ)
Meghna

Faizah Sari

Ketua (UAJ)

Kepengurusan tahun 2009--2011

Meghna

M. Umar Muslim

Wakil Ketua (UI)
Meghna

Faizah Sari

Sekertaris (UAJ)
Meghna

Ienneke Indra Dew

Bendahara (BINUS )
Meghna

Yassir Nasanius

Ketua (UAJ)

Kepengurusan tahun 2007--2009

Meghna

Dr. Sugiyono

Wakil Ketua (Pusat Bahasa)
Meghna

Yassir Nasanius

Sekertaris (UAJ)
Meghna

Ebah Zubaedah

Bendahara (Pusat Bahasa)
Meghna

Katharina E. Sukamto

Ketua (UAJ)

Kepengurusan tahun 2005--2007

Meghna

Dr. Sugiyono

Wakil Ketua (Pusat Bahasa)
Meghna

Yassir Nasanius

Sekertaris (UAJ)
Meghna

Ebah Zubaedah

Bendahara (Pusat Bahasa)
Meghna

Katharina E. Sukamto

Ketua (UAJ)

Kepengurusan tahun 2002--2005

Meghna

N. Jenny M.T. Hardjatno

Wakil Ketua (UI)
Meghna

Endang K. Trijanto

Sekertaris (UNJ)
Meghna

Ebah Zubaedah

Bendahara (Pusat Bahasa)
Meghna

Soenjono Dardjowidjojo

Ketua (UAJ)

Kepengurusan tahun 1994--2002

Meghna

Multamia R.M.T Lauder

Wakil Ketua (UAJ)
Meghna

Myrna Laksman

Sekertaris (UAJ)
Meghna

Atika Sja'rani

Bendahara (Pusat Bahasa)
Meghna

Bambang Kaswanti Purwo

Ketua (UI)

Kepengurusan tahun 1991--1994

Meghna

Bambang Kaswanti Purwo

Wakil Ketua (UAJ)
Meghna

M. Marcellino

Sekertaris (UAJ)
Meghna

Atika Sja'rani

Bendahara (Pusat Bahasa)
Meghna

Bambang Kaswanti Purwo

Ketua (UI)
Meghna

Multamia R.M.T Lauder

Wakil Ketua (UI)
Meghna

Yassir Nasanius (UAJ) & Budi Kurniawan (UAJ)

Sekertaris (UAJ)
Meghna

Ebah Zubaedah

Bendahara (Pusat Bahasa)
Meghna

Soenjono Dardjowidjojo

Ketua (UAJ)

Kepengurusan tahun 1988--1991

Meghna

Bambang Kaswanti Purwo

Wakil Ketua (UAJ)
Meghna

Setiawati Darmojuwono

Sekertaris (UI)
Meghna

Ahmad H.P.

Bendahara (IKIP Jakarta)
Meghna

Harimurti Kridalaksana

Ketua (UI)

Kepengurusan tahun 1985--1988

Meghna

Bambang Kaswanti Purwo

Wakil Ketua (UI)
Meghna

Liberty Sihombing

Sekertaris (UAJ)
Meghna

Katharina E. Sukamto

Bendahara (UI)
Meghna

Harimurti Kridalaksana

Ketua (UI)

Kepengurusan tahun 1982--1985

Meghna

I. Suharno

Wakil Ketua (UI)
Meghna

Subandi

Sekertaris (UI)
Meghna

Soepomo Poedjosoedarmo

Bendahara (USD)
Meghna

Soenjono Dardjowidjojo

Ketua (UAJ)
Meghna

Bambang Kaswanti Purwo

Wakil Ketua (UI)
Meghna

Liberty Sihombing

Sekertaris (UAJ)
Meghna

Katharina E. Sukamto

Bendahara (UI)
Meghna

Soenjono Dardjowidjojo

Ketua (UAJ)

Kepengurusan tahun 1979--1982

Meghna

Anton M. Moeliono

Wakil Ketua (UI)
Meghna

Gorys Keraf

Sekertaris (UI)
Meghna

Soepomo Poedjosoedarmo

Bendahara (USD)
Meghna

Samsuri

Ketua (IKIP Malang)

Kepengurusan tahun 1975--1979

Meghna

Anton M. Moeliono

Wakil Ketua (UI)
Meghna

Gorys Keraf

Sekertaris (UI)
Meghna

Soepomo Poedjosoedarmo

Bendahara (USD)
Meghna

Samsuri

Ketua (IKIP Malang)
×