TAUTAN
Total : 4 tautan    |   1 |

1. LINGUISTIK INDONESIA
  www.linguistik-indonesia.org

2. NUSA
  www.aa.tufs.ac.jp/en/publications/nusa

3. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
  www.badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/

4. PUSAT KAJIAN BAHASA DAN BUDAYA
  www.atmajaya.ac.id/web/Unit.aspx?ou=pkbb

Total : 4 tautan    |   1 |